Zadat zakázku Najít poskytovatele Aktuální zakázky Sestavit tým

Přidat zakázku

do 18 únor

Nahoru

Array
(
  [3] => Array
    (
      [0] => $(function(){
  app.init({adm: false, host:'ujob.cz', root: 'https://ujob.cz/', rootStatic: '//ujob.cz',
       cookiePrefix: 'bff_', regionPreSuggest: [], lng: 'cs',
  lang: {"form_btn_loading":"Čekejte...","form_alert_errors":"Při vyplňování formuláře došlo k následujícím chybám:","form_alert_required":"Vyplňte všechna označená pole"},
  mapType: 'google',
  logined: false,
  device: 'desktop'
  });
 });

      [1] => var curLang = 'cs';

      [2] => var curLang = 'cs';

      [3] => var curLang = 'cs';

      [4] => jOrdersOrderForm.init({"lang":{"saved_success":"Zakázka byla úspěšně uložena","spec_wrong":"Uveďte specializaci","cat_wrong":"Uveďte kategorii","upload_typeError":"Přípustné jsou pouze tyto druhy souborů: {extensions}","upload_sizeError":"Soubor {file} je příliš velký, maximální přípustná velikost je {sizeLimit}","upload_minSizeError":"Soubor {file} má nesprávnou velikost","upload_emptyError":"Soubor {file} má nesprávnou velikost","upload_limitError":"Můžete nahrát maximálně {limit} souborů","upload_onLeave":"Probíhá nahrání obrázku, pokud opustíte tuto stránku, nahrávání bude přerušeno","agreement":"Prosíme, potvrďte, že souhlasíte s uživatelskými podmínkami","fairplay":"Zadejte způsob platby","name":{"r0":{"n":"Jméno","p":"Vaše jméno"},"r1":{"n":"Firma","p":"Název vaší společnosti"}},"ic":{"r1":{"n":"IČ","p":"Název vaší společnosti"}}},"url":"https:\/\/ujob.cz\/orders\/add","defCountry":7127,"geoCountry":"Česká republika","regionPreSuggest":[],"geoCity":0,"mapEnabled":true,"itemID":0,"imgLimit":4,"imgMaxSize":5242880,"imgUploaded":0,"imgData":[],"attachLimit":4,"attachMaxSize":5242880,"attachUploaded":0,"attachData":[],"typeService":1,"typeProduct":0,"typeID":0,"terms":{"1":"7 únor","2":"11 únor","3":"18 únor","4":"6 březen","0":false},"invite":0,"fairplay":0,"fairplayForce":0});
if (0) $('#title').autocomplete(bff.ajaxURL('orders', 'dp-spec'), { 'doPrepareText' : function(){ return $('#title').val() }, minChars: 2, deferRequestBy: 250, onSelect: function(data, value, extra){
  	var period=[], ones = data.split('|'); $('.j-back').click(); $('.j-cat[data^="{id:'+ones[0]+'}"]').click(); if ($('.j-spec[data^="{spec:'+ones[1]+',"]').length) $('.j-spec[data^="{spec:'+ones[1]+',"]').click(); 
	else period[ones[0]] = setInterval( function(){ if ($('.j-spec[data^="{spec:'+ones[1]+',"]').length) { clearInterval(period[ones[0]]); $('.j-spec[data^="{spec:'+ones[1]+',"]').click(); } }, 200); } });
	
	/* 
	$('[name=title]').on('change', function(){ var title = $(this).val();
bff.ajax(bff.ajaxURL('orders', 'dp-spec'), { title: title }, function(res) {
res = typeof res === 'object' ? res: JSON.parse(res); if (res.spec||false) {
$('.j-back').click();
$('.j-cat[data^="{id:'+res.spec.cat_id+'}"]').click();
$('.j-spec[data^="{spec:'+res.spec.spec_id+',"]').click();
}
});
}); */
  jOrdersInvite.init({"lang":{"spec_wrong":"Uveďte specializaci","invite_success":"Nabídka byla úspěšně odeslána"},"user_id":0,"role":"child"});
$('section').on('click', '.j-delete-dom', function(e){ $(e.currentTarget).closest('.dom').remove(); });
$('#title').autocomplete(bff.ajaxURL('orders', 'neworder-autocomplete'), {
	minChars: 3, deferRequestBy: 250, onSelect: function(data, value, extra){
		return false;
	} });

      [5] =>   firebase.initializeApp({
    messagingSenderId: '735264112174'
  });
  if ('Notification' in window) {
    var messaging = firebase.messaging();

    messaging.onMessage(function (payload) {
                  navigator.serviceWorker.register('https://ujob.cz/p0030a8_sw.js');

            Notification.requestPermission(function (result) {
        if (result === 'granted') {
          navigator.serviceWorker.ready.then(function (registration) {
            payload.notification.data = payload.notification;
            registration.showNotification(payload.notification.title, payload.notification);
          }).catch(function (error) {
                      });
        }
      });
    });

      }

  function subscribe() {
        messaging.requestPermission()
      .then(function () {
                messaging.getToken()
          .then(function (currentToken) {
            if (currentToken) {
              sendTokenToServer(currentToken);
            } else {
                            setTokenSentToServer(false);
            }
          })
          .catch(function (err) {
                        setTokenSentToServer(false);
          });
      })
      .catch(function (err) {
              });
  }

  function sendTokenToServer(currentToken) {
    if (!isTokenSentToServer(currentToken)) {
      bff.ajax('https://ujob.cz/firebase-subscribe/', {token:currentToken}, function (data, error) {});
      setTokenSentToServer(currentToken);
    }
  }

  function isTokenSentToServer(currentToken) {
    return window.localStorage.getItem('sentFirebaseMessagingToken') == currentToken;
  }

  function setTokenSentToServer(currentToken) {
    window.localStorage.setItem(
      'sentFirebaseMessagingToken',
      currentToken ? currentToken : ''
    );
  }

      [6] =>     jOrdersCats.init();
  
      [7] =>   $(function () {
    //$(document).on('touchstart', '.btn', function(e){ return false; /* e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; $(this).click(); */ });
    $(document).on('change', 'input[type=checkbox][name=enotify_sendmail]', function () {
      $.post(bff.ajaxURL('users', 'update'), {enotify_sendmail: this.checked ? 1 : 0}, function (res) {
      });
    });
  });
  jQuery(document).ready(function () {
    if (document.location.hash.length > 1) {
      console.log('HREF Hash to:' + document.location.hash);
      jQuery('[href=' + document.location.hash + ']').trigger('click');
    }
  });
  jQuery('a[href].j-hash').on('click', function (e) {
    if (this.href.split('#')[0] != document.location.href) return true;
    console.log('HashHash to:' + this.href);
    //jQuery('[href='+this.hash+']').trigger('click');
  });
  jQuery('a[href].j-confirm').on('click', function (e) {
    try {
      return confirm(this.innerText + '?');
    } catch (e) {
    }
    return true;
  });
  jQuery('a[href^="#"].j-toggle').on('click', function (e) {
    jQuery(this.attributes.href.value).toggle();
    e.stopPropagation();
    return false;
  });
  
    )

)