Zadat zakázku Najít poskytovatele Aktuální zakázky Sestavit tým

Odeslat dotaz

Zrušení

Nahoru

Array
(
  [3] => Array
    (
      [0] => $(function(){
  app.init({adm: false, host:'ujob.cz', root: 'https://ujob.cz/', rootStatic: '//ujob.cz',
       cookiePrefix: 'bff_', regionPreSuggest: [], lng: 'cs',
  lang: {"form_btn_loading":"Čekejte...","form_alert_errors":"Při vyplňování formuláře došlo k následujícím chybám:","form_alert_required":"Vyplňte všechna označená pole"},
  mapType: 'google',
  logined: false,
  device: 'desktop'
  });
 });

      [1] => var curLang = 'cs';

      [2] => var curLang = 'cs';

      [3] => var curLang = 'cs';

      [4] => var jContactForm = (function(){
  var $form, f, captchaUrl = 'https://ujob.cz/captcha2.php?bg=ffffff';
  var lng = {
    alert_title: 'Odeslání zprávy',
    email_wrong: 'E-mailová adresa uvedena nesprávně',
    no_message: 'Text zprávy je příliš krátký',
    enter_captcha: 'Uveďte výsledek z obrázku',
    success: 'Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Odpovíme Vám na ni co nejdříve to bude možné.' }; $(function() { $form = $('#contactForm'); f = app.form($form, false, {noEnterSubmit: true}); var $f = f.getForm(); bff.iframeSubmit($f, function(data, errors){ if(data.success) { f.buttonSuccess(false,{revert:true,reset:true}); app.alert.success(lng.success); } else { f.fieldsError(data.fields, errors, {title:lng.alert_title}); } formReset(); refreshCaptha(); }, { beforeSubmit: function(){ if(!f.checkRequired()) return false; var errMsg = [], errFields = []; if( ! bff.isEmail( f.fieldStr('email') ) ) { errFields.push('email'); errMsg.push(lng.email_wrong); } if( f.fieldStr('message').length < 10 ) { errFields.push('message'); errMsg.push(lng.no_message); } if( ! app.user.logined() ) { if (f.$field('captcha').length) { if (!f.fieldStr('captcha').length) { errFields.push('captcha'); errMsg.push(lng.enter_captcha); } } } if(errMsg.length > 0) { f.fieldsError(errFields, errMsg, {title:lng.alert_title}); return false; } return true; } }); var $btn = $form.find('.j-upload-file-btn'); var $inp = $form.find('[name="attach"]'); $btn.click(function(){ $inp.trigger('click'); return false; }); var $fname = $form.find('.j-name'); var $filename = $form.find('.j-file-name'); $inp.on('change', function(){ var fileName = $inp.val().split("\\"); $fname.text(fileName[fileName.length-1]); $filename.removeClass('hidden'); $btn.addClass('hidden'); }); $form.find('.j-upload-delete').on('click', function(){ $inp.val(''); $filename.addClass('hidden'); $btn.removeClass('hidden'); return false; }); $form.on('click', '.j-cancel', function(){ history.back(); return false; }); }); function formReset() { $form.find('input:text, input:password, select, textarea').val(''); $form.find('input:radio, input:checkbox').prop('checked', false); $form.find('.j-upload-delete').trigger('click'); } function refreshCaptha() { $('#captchaCode').attr('src', captchaUrl+'&r='+Math.random(1)); } return { refreshCaptha: refreshCaptha } }()); [5] => firebase.initializeApp({ messagingSenderId: '735264112174' }); if ('Notification' in window) { var messaging = firebase.messaging(); messaging.onMessage(function (payload) { navigator.serviceWorker.register('https://ujob.cz/p0030a8_sw.js'); Notification.requestPermission(function (result) { if (result === 'granted') { navigator.serviceWorker.ready.then(function (registration) { payload.notification.data = payload.notification; registration.showNotification(payload.notification.title, payload.notification); }).catch(function (error) { }); } }); }); } function subscribe() { messaging.requestPermission() .then(function () { messaging.getToken() .then(function (currentToken) { if (currentToken) { sendTokenToServer(currentToken); } else { setTokenSentToServer(false); } }) .catch(function (err) { setTokenSentToServer(false); }); }) .catch(function (err) { }); } function sendTokenToServer(currentToken) { if (!isTokenSentToServer(currentToken)) { bff.ajax('https://ujob.cz/firebase-subscribe/', {token:currentToken}, function (data, error) {}); setTokenSentToServer(currentToken); } } function isTokenSentToServer(currentToken) { return window.localStorage.getItem('sentFirebaseMessagingToken') == currentToken; } function setTokenSentToServer(currentToken) { window.localStorage.setItem( 'sentFirebaseMessagingToken', currentToken ? currentToken : '' ); } [6] => jOrdersCats.init(); [7] => $(function () { //$(document).on('touchstart', '.btn', function(e){ return false; /* e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; $(this).click(); */ }); $(document).on('change', 'input[type=checkbox][name=enotify_sendmail]', function () { $.post(bff.ajaxURL('users', 'update'), {enotify_sendmail: this.checked ? 1 : 0}, function (res) { }); }); }); jQuery(document).ready(function () { if (document.location.hash.length > 1) { console.log('HREF Hash to:' + document.location.hash); jQuery('[href=' + document.location.hash + ']').trigger('click'); } }); jQuery('a[href].j-hash').on('click', function (e) { if (this.href.split('#')[0] != document.location.href) return true; console.log('HashHash to:' + this.href); //jQuery('[href='+this.hash+']').trigger('click'); }); jQuery('a[href].j-confirm').on('click', function (e) { try { return confirm(this.innerText + '?'); } catch (e) { } return true; }); jQuery('a[href^="#"].j-toggle').on('click', function (e) { jQuery(this.attributes.href.value).toggle(); e.stopPropagation(); return false; }); ) )